2023-10-21

Henkilötietopolitiikka

Walki Medical Oy arvostaa kiinnostustanne tuotteisiimme, tarjouksiimme ja yritykseemme. Jotta voisimme täyttää velvoitteemme teitä kohtaan, meidän on kerättävä henkilökohtaisia tietojanne. Tämä tietosuojailmoitus määrittää, millaisia tietoja Walki Medical Oy kerää, miten näitä tietoja käsitellään ja mitä tietoja koskevia oikeuksia teillä on.

1. Henkilötietojen keruu

Walki Medical Oy kerää vain ne henkilötiedot, jonka olette antaneet meille. Tämä voi sisältää henkilön nimen, yrityksen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, postiosoitteen tai muun antamanne tiedon, joka ovat muutoin tarpeen, jotta voimme toteuttaa velvoitteemme.

Walki Medicalin yhteyshenkilölle annetut tiedot:

Voitte antaa Walki Medicalin työntekijälle henkilökohtaisia tietojanne, kun luotte verkkosivustotiliä, tekemällä ostoksia, tilaamalla palveluita, ottamalla meihin yhteyttä puhelimitse, verkkolomakkeilla tai sähköpostilla, osallistumalla myyntiedustajien tapaamisiin jne.

Käynti verkkosivuillamme:

Jotta voisimme antaa sinulle asianmukaisen käyttökokemuksen vieraillessasi verkkosivustollamme, voimme kerätä tiettyjä verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja. Tämä voi tarkoittaa tietoja siitä, mitä linkkejä käytetään ja millaisista tuotteista olette kiinnostunut, mitä tuotteita lisäätte mallipohjiin tai ostoskoriin.

Sähköpostimarkkinointipalvelujen käyttö:

Mainoskampanjoiden ja mainonnan tehokkuuden määrittämiseksi voimme kerätä tietoja markkinointisähköpostimme käytöstä. Tämä sisältää tietoja kuten sähköpostin avaus, linkkien avaaminen ja millaisia tietoja etsitte.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta käsittelylle

Walki Medical käsittelee henkilötietojanne seuraavia tarkoituksia varten:

 • Täyttää velvoitteemme teitä kohtaan käsittelemällä ostoksianne ja muita palveluita, jotka olette halunneet ostaa meiltä
 • Ylläpitää yhteystietojanne ja sivuston käyttäjätiliänne
 • Asiakaspalvelutapausten käsitteleminen mukaan lukien tekninen tuki
 • Kerätä tilastoja asiakkaidemme palveluiden arvioimiseksi ja parantamiseksi yleensä
 • Oikeudellisten velvoitteiden, tuomioistuinten ja viranomaisten päätösten täyttäminen
 • Väärinkäytön, petosten tai muun laittoman toiminnan tunnistaminen ja estäminen

Walki Medical Oy voi käyttää antamianne henkilötietoja markkinointitoimintaan. Jotta voisimme tarjota teille relevantteja sisältöjä markkinoinnissa, voimme käyttää esimerkiksi asiakassegmenttejä, ostoshistoriaa, verkkosivustollamme tehtyihin ostoskertoihin perustuvia tietojanne ja e-markkinointi-palveluidemme käyttötapoja, jakamianne mieltymyksiä ja osallistumista aikaisempiin markkinointitoimintoihin.

Voimme käsitellä edellä mainittuja henkilötietojanne markkinointitoiminnassa, mukaan lukien jotkut tai kaikki seuraavista:

 • Tarjoamme teille kohdennettua markkinointia postitse tai sähköpostilla, kuten uutisia, kampanjoita, tapahtuma ja kilpailuja tiedotteita
 • Sisällön lisääminen verkkosivustollemme profiilinne perusteella
 • Antaa sinulle tietoja, joiden uskomme kiinnostavan teitä, kun olette tapaamisessa myyntiedustajien kanssa

Yllä oleva henkilötietojen käsittely perustuu Walki Medicalin oikeutettuun pyrkimykseen olla vuorovaikutuksessa liikekumppanien ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Walki Medical jakaa kohdistettuja markkinointitietoja postitse tai sähköpostilla vain, jos olet hyväksynyt kohdan rekisteröityessäsi. Voitte ottaa yhteyttä Walki Medicalin asiakaspalveluun milloin tahansa, jos haluatte, että tietojasi päivitetään tai voit muuttaa tietoja verkkosivuston käyttäjätiliasetuksissa.

3. Oikeutenne

Alla on yhteenveto Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Näiden oikeuksien käyttäminen on maksutonta ja voitte käyttää oikeuksianne lähettämällä meille kirjallisen pyynnön. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jos teillä on kysyttävää oikeuksistanne (kts. lopussa olevat yhteystiedot).

Huomatkaa, että Walki Medical arvioi aina pyyntöänne käyttää oikeutta, onko pyyntö relevantti. Alla mainitut oikeudet eivät ole ehdottomia ja poikkeuksia voi olla.

Alla lueteltujen oikeuksien lisäksi teillä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Walki Medicalin henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietoihin. Teillä on pyynnöstä oikeus saada kopio omista henkilötiedoista, joita Walki Medical käsittelee, sekä saada lisätietoa Walki Medicalin henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus oikaisuun. Teillä on oikeus saada henkilötietonne korjattua ja/tai täydennettyä, jos tieto on virheellinen ja/tai puutteellinen.

Oikeus poistaa. Teillä on oikeus pyytää, että Walki Medical poistaa henkilökohtaiset tietonne ilman aiheetonta viivytystä seuraavissa tapauksissa:

 • Henkilötiedot eivät enää ole tarpeellisia suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muulla tavoin käsitelty;
 • Peruutat suostumuksesi käsittelytoimiin, eikä käsittelyyn ole muuta oikeusperustaa;
 • Teet kelvollisen vastalauseen henkilötietojesi käsittelystä;
 • Henkilötietoja on käsitelty laittomasti; tai
 • Henkilötiedot on poistettava lakisääteisen velvoitteen noudattamisesta

Oikeus rajoittaa käsittelyä. Teillä on oikeus pyytää henkilötietojenne käsittelyn rajoittamista seuraavissa tilanteissa:

 • Henkilötietojen tarkkuus on tutkittavana;
 • Käsittely on lainvastaista tai sitä ei enää tarvita käsittelyn kannalta, mutta vastustat henkilötietojen poistamista ja pyydätte tietojen käsittelyn rajoittamista sen sijaan;
 • Walki Medical ei enää tarvitse henkilötietojanne, mutta tarvitsette henkilötietojanne laillisten vaatimusten laatimiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen; tai
 • Olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja tällainen vastalause on vahvistettu.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Tietyissä olosuhteissa teillä on oikeus saada henkilötietonne, jotka olette toimittanut Walki Medicalille toimittaaksenne ne toiselle palveluntarjoajalle, jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen tai sopimuksen suorittamiseen.

Yleinen oikeus vastustaa. Teillä on yleinen oikeus milloin tahansa vastustaa henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, joka perustuu Walki Medicalin oikeutettuihin etuihin. Jos vastustatte, meidän on osoitettava, että meillä on pakottavia, oikeutettuja syitä tällaiseen käsittelyyn tai että tarvitsemme henkilötietoja rikosoikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus vastustaa suoramarkkinointia. Teillä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos teet tämän, Walki Medical ei enää voi käsitellä henkilötietojanne tällaisiin tarkoituksiin.

4. Henkilötietojen siirto

Walki Medical voi siirtää kerättyjä henkilötietoja henkilöille tai yrityksille, joiden kanssa Walki Medical on tehnyt sopimuksia sisäisten prosessien suorittamiseksi, mikä saattaa edellyttää siirtoa EU:n ulkopuoliseen maahan. Lisäksi Walki Medical voi siirtää henkilötietojanne kolmansille osapuolille, kun tällaiset siirrot ovat lakien tai tuomioistuimen määräysten mukaisia. Muuten kuin edellä on mainittu, Walki Medical ei siirrä henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Walki Medical tallentaa henkilötietonne, kunnes tiedot poistetaan manuaalisesti tai automaattisesti käyttämättömyydestä johtuen 36 kuukauden jälkeen, jollei oikeudelliset velvoitteet määrää toisin. Henkilötietojen poistamisen jälkeen Walki Medical voi tehdä tiettyjä tietoja nimettömiksi ja käyttää niitä tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Turvallisuus

Vaikka Walki Medical ei voi taata, että luvatonta pääsyä henkilötietoihin ei koskaan tapahdu, voitte olla varmoja, että Walki Medical toimii erityisellä huolellisuudella henkilötietojensa turvallisuuden ylläpitämisessä ja estää luvattomat pääsyt henkilötietoihin käyttämällä asianmukaista tekniikkaa ja sisäisiä menettelytapoja.

7. Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja Walki Medicalin henkilötietojen käsittelystä, ota yhteys meihin myynti@walkimedical.fi

Lisätietoja myös Optigroupin sivuilta:
http://www.optigroup.com/en/privacy-policy

:-(

It looks like the application is not working properly on this device. Please contact customer support with a screenshot of this message, so that we can help you.